back to home dude

Big Hunter Online

Big Hunter Online

Om Big Hunter Online

Big Hunter Online ?r ett roligt spjutkastningsspel d?r du m?ste hj?lpa j?garen att skjuta ner j?tten. Kasta spjut, stenar och stenyxor p? mammutarna, sabeltandade tigrarna och andra djur fr?n sten?ldern. Fullborda en rad utmaningar, till exempel att bara anv?nda ett visst antal vapen eller tr?ffa speciella svaga punkter p? dina m?l.