back to home dude

Papa’s Cheeseria

Papa’s Cheeseria

Om Papa’s Cheeseria

Papa′s Cheeseria, vad vill du best?lla? YES! Du f?r ?ntligen jobba hos Papa. Alla i staden kommer dit f?r en h?rlig f?rsk sm?rg?s. Kan du g?ra alla sm?rg?sar s? bra som m?jligt? Ju b?ttre sm?rg?sar, desto mer dricks!