back to home dude

Patience 1

Patience 1

Om Patience 1

Det v?lk?nda Patience spelet i medeltidsstil! L?gg korten i r?tt ordning i rad och f?rs?k att f? de fyra staplarna h?gst upp kompletta.