back to home dude

Vex 4

Vex 4

Om Vex 4

Vex 4 ?r ett helt nytt Vex-plattforms?ventyr med m?nga nya utmaningar och nya funktioner. Vex ?r tillbaka med en helt ny samling knepiga handlingar att spela i neutralt och sv?rt l?ge. Slutf?r de extra utmaningarna i varje niv? f?r att l?sa upp den h?gsta sv?righetsinst?llningen. Kan du ta dig f?rbi raderna av spikar, cirkels?garna, kastknivarna, laserstr?larna och de m?nga andra d?dliga hindren? Simma genom vattnet, susa nerf?r zip-linjerna, bryt isen, kl?ttra uppf?r v?ggarna och sparka bort l?dorna f?r att ?verleva. Den nya utmaningsniv?n l?ter dig spela 20 etapper av en niv? som forts?tter att expandera och den har inga kontrollpunkter, till skillnad fr?n de vanliga niv?erna. Hur l?ngt kommer du att ta dig i det h?r actionpackade plattforms?ventyret?